RSS

CÁC CÂU THẦN CHÚ TRONG MẬT GIÁO ĐẠI THỪA

23 Th5

Lời nói đầu:

Thiện Duyên tìm được bài viết này ở trang blog của Lama Zopa tổng hợp rất đầy đủ những câu thần chú thật tuyệt vời dành cho những hành giả Mật Tông. Với lòng mong muốn “kiếm một chút phước” để cùng tất cả chúng sinh đạt tới Phật quả. Do vậy nên Thiện Duyên xin được phép dịch những chú giải về thần chú của các ngài, với mong muốn tăng thêm sức phương tiện cho tất cả. Mọi sai sót đều là do người dịch, mọi công đức nguyện hồi hướng đến tất cả chúng sinh. (Link http://geshezopa.blogspot.com). 

Thần chú: Om Mani Padme Hum

Những thần chú mạnh mẽ này dành cho những mục đích khác nhau và tất cả đều cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Những thần chú và số biến chú trì tụng (ghi ở dưới) thì được khuyến khích cho những ai mà cuộc sống thì quá bận rộn bởi công việc và gia đình…

Luôn luôn là lợi lạc khi trì tụng nhiều hơn đặc biệt là kết hợp với sự thực hành quán tưởng, truyền khẩu hay sự hướng dẫn khẩu truyền bởi những hữu tình đã giác ngộ (những chân sư). Điều này cần được kết hợp với sự nhận ra và sự trong sáng, rõ ràng trong quán tưởng về những bổn tôn khác nhau và với mục tiêu nhằm hiện thực hóa sự giác ngộ không chỉ cho bản thân mình mà cho vô lượng hữu tình. Quan trọng nhất, hành giả phải 100% chân thành và tin tưởng vào những bổn tôn khác và áp dụng sự trì tụng và điều hướng những sự cầu nguyện và mục tiêu. Với điều này, nó xác định được là hành giả sẽ hiện thực hóa được mục tiêu của thực hành của mình.

1. Thần chú và lời cầu nguyện cho sự lễ lạy:

Om Namo Manjushriye Namah Sushriye Nama Uttama Shriye Svaha (3x với lễ lạy)

2. Tăng hiệu quả của thần chú:

(tăng phước báu của ngày lên 100.000 lần)

Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Java Hum 

Om Smara Smara Bimana Skara Maha Java Hum (7x)

3. Thần chú cho ban phước bàn chân:

(trì tụng 7x và thổi vào mỗi bàn chân hoặc đế giày hay bất cứ thứ gì mà tiếp xúc trực tiếp côn trùng khi bạn bước đi).

Om Khrechara Ghana Hum Hri Svaha (7x)

4. Thần chú của Tâm Kinh (Thần chú Bát Nhã): 

(nhằm dẹp 84.000 phiền não và hiện thực hóa giác ngộ) 

Tadyatha [om] Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha (21x)

5. Thần chú của Phật Thích Ca:

(Nhằm tịnh hóa tất cả ô uế và hiện thực hóa bốn thân Phật)

Tadyatha Om Muni Muni Maha Muni Ye Svaha (7x)

6. Thần chú của Yamantaka:

Om Hrih Shtrih Vikrita Nana Hum Phat (21x)

7. Thần chú của Phật Dược Sư:

(Nhằm dẹp những chướng ngại bên trong, bên ngoài và bí mật của sức khỏe, tăng trưởng sức khỏe toàn hảo và đóng lại cánh cửa đến những cõi thấp)

Tadyatha Om Bekhandze Bekhandze Maha Bekhandze [Bekhandze] Radza Samudgate Svaha (8x)

8. Thần chú của Tara Xanh:

(Tụng thần chú của Tara Xanh sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại cũng như tăng trưởng những ước nguyện một cách nhanh chóng) 

Om Tare Tuttare Ture Svaha (21x)

9. Thần chú của Tara Trắng:

(Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử) 

OM Tare Tuttare Ture Mama Ayur Punye Jnana Pushtim Kuru Ye Svaha (7x)

10. Thần chú của NAMGYALMA:

(Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử) 

Om Bhrum Svaha / Om Amrita Ayur Da De Svaha (7x)

11. Thần chú của Phật Vô Lượng Thọ:

(Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử)

Om Ah Ma Ra Ni Ze Vin Ta Ye Svaha (7x)

12. Thần chú của Phật A Di Đà:

(Để tịnh hóa nghiệp của hữu tình sinh trong luân hồi và gieo nhân duyên để sinh vào Tịnh Độ)

Om Ah Mi De Wa Hri (7x) 

13. Thần chú của Chezerig (Quan Thế Âm)

(Để tịnh hóa những ảo tưởng đặc biệt là sự thù ghét và sự si dại và để hiện thực hóa lòng bi)

Om Mani Padme Hum (7x)

14. Thần chú của Văn Thù Sư Lợi 

(Để tịnh hóa những sự tối tăm, trí tuệ thấp, sự lãng quên và hiện thực hóa 7 trí tuệ) 

Om Ah Ra Pa Sa Na Dhi (7x) 

[ Dhi …………………………….. ]  trong một hơi thở

(‘Dhi’ là để hiện thực hóa 7 trí tuệ)

15. Thần chú của Vajrapani (Kim Cang Thủ):

(Để dẹp những chướng ngại nội, ngoại và bí mật đặc biệt là rồng và những linh thể có hại và hiện thực hóa địa vị kim cang bất hoại)

Om Vajra Pani Hum Phat (7x)

16. Thần chú của KURU-KULLA:

(Để dẹp những chướng ngại của thất bại trong thực hành tâm linh, kinh doanh & mối quan hệ, tăng sự thu hút và điều khiển được vận may) 

Om Kuru Kulle Hri Svaha (7x)

17. Thần chú của DZAMBHALA Trắng:

(Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt)

Om Padma Krodha Arya Dzambhala Hridaya Hum Phat (7x)

18. Thần chú của DZAMBHALA Vàng:

(Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt)

Om Dzambhala Dzalen Draye Svaha (7x) 

19. Thần chú của DZAMBHALA Đen:

(Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt)

Om Dzambhala Din Draye Svaha (7x)  Hoặc

Om Drum Svaha, Om Indrayani Mukham Bhramari Svaha (7x)

20. Thần chú của DZAMBHALA Xanh:

(Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt) 

Om Dzambhala Dzalen Dzaye Svaha (7x)

21. Thần chú của  DZAMBHALA Đỏ:

(Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt)

Om Dzambhala Dzalim Dzaya Nama Mumei E She E

Om Dzajini Dzambhala Dzambhala Svaha (7x)

22. Thần chú của VESHAWANI:

(Để tịnh hóa những nghiệp xấu của tính ích kỉ, keo kiệt và hiện thức hóa tài sản và sự bảo vệ trong mười phương)

Om Ve Sha Wa Ni So Ha (7x)

23. Thần chú của HAYAGRIVA (Mã Đầu Minh Vương):

(Để dẹp những cản trở và tạo sự bảo vệ cho tất cả mục tiêu [hướng đến của hành giả]) 

Hrih Benza Trodha Hayagriva Hulu Hulu Hung Phat (9x)

24. Thần chú của bộ 3 VAJRAPANI, HAYAGRIVA và GARUDA:

(Để dẹp những chướng ngại bên trong, bên ngoài và bí mật đặc biệt là những linh thể gây hại, những loài rồng ác, tạo nên những năng lượng tiêu cực và tạo ra sự bảo vệ cho tất cả mục tiêu [hướng đến của hành giả])

Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat (7x)

25. Thần chú của Phật Di Lặc:

(Tịnh hóa những nghiệp tiêu cực đặc biệt là sự căm thù và hiện thực hóa tình yêu chân thật-lòng từ- và hạnh phúc tối thượng bất tận và tích lũy phước đức rộng lớn)

Namo Ratna Trayaya / Namo Bhagavate Shakyamuniye /Tathagataya / Arhate / Samyaksam / Buddhaya / Tadyatha / Om / Ajite Ajite / Aparajite / Ajite Chaya / Hara Hara Maitri / Avalokite / Kara Kara / Maha Samaya / Siddhi Bhara Bhara / Maha Bodhi Manda Vija / Mara Mara / Atmakam Samaya / Bodhi Bodhi Maha Bodhi Svaha (7x)

Tâm chú:

Om Mohi Mohi Maha Mohi Svaha (7x)

Tùy tâm chú:

Om Muni Muni Mara Svaha (7x)

26. Thần chú của VAJRAYOGINI   (Kim Cang Du Già Thánh Nữ):

(Để tịnh hóa sự trói buộc và tất cả sự bất tịnh và hiện thực hóa sự hợp nhất giữa Đại Lạc và Tánh không trong trạng thái hoàn toàn giác ngộ chỉ trong một đời người)

Om Om Om Sarva Buddha Dakiniye Vajra Varnaniye Vajra Vairochaniye Hum Hum Hum Phat Phat Phat Svaha (36x)

27. Thần chú cho sự tịnh hóa:

(Trì tụng một biến tịnh hóa nghiệp tiêu cực của 100 triệu kiếp)

Namah Sarva / Tathagata Hridaya / Anugatey / Om / Kurum Ghini / Svaha (1x hoặc nhiều hơn nếu có thể)

28. Thần chú của VAJRASATTVA (Kim Cang Tát Đỏa):

(Cho sự tịnh hóa)

Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya / Vajrasattva Tvenopatishtha / Dridho Me Bhava / Suthoshyo Me Bhava / Suposhoyo Me Bhava / Anurakto Me Bhava / Sarva Siddhim Me Prayaccha / Sarva Karma Su Chame / Chittam Shriyam Kuru Hum / Ha Ha Ha Ha Ho / Bhagavan Sarva Tathagata / Vajra Mame Muncha / Vajra Bhava Maha Samaya Sattva Ah Hum Phat (21x)

Hoặc thần chú ngắn:

Om Vajrasattva Hum  (21x mỗi ngày hoặc 3 tháng Vajrasattva Retreat) 

29. Thần chú tăng trưởng phước báu:

(Để tăng phước báu tạo được lên 100,000 lần)

Chom-Den-De / De-Zhin Sheg-Pa / Dra-Chom-Pa / Yang-Dag Par / Dzog-Päi Sang-Gyä / Nam-Par Nang-Dze / ö-Kyi Gyäl- Po-La / Chag-Tshäl-Lo (1x) 
Jang-Chub Sem-Pa / Sem-Pa Chen-Po / Kün-Tu Sang-Po La / Chag-Tshäl-Lo (1x) 

Tadyatha / Om / Pencha Griya / Ava Bodhani Svaha / Om / Dhuru Dhuru / Jaya Mukhe / Svaha (7x)

Bởi sự trì tụng thần chú này sau khi cầu nguyện, tất cả mọi ước nguyện, sẽ được hiện thực hóa. Trì tụng thần chú này nhân lợi lạc lên 100,000 lần.

Chom-Den-De / De-Zhin Sheg-Pa /Dra Chom-Pa /Yang Dag-Par / Dzog-Päi Sang-Gye / Ngo-Wa Dang Mön-Lam Tham-Che / Rab-Tu Dru-Pä / Gyäl-Po-La / Chag-Tshäl Lo (3x)

30. Thần chú Văn Thù Sư Lợi Đen:

(Lợi lạc cho những linh lực có hại, huyền thuật đen, loài rồng ác và chữa trị ung thư) 

Om Tra So / Chu So / Dur Ta So / Dur Mi So / Nying Ga La Choe / Kha La Za / Kam Sham Tram / Beh Phe Shava (7x)

31. Thần chú ban phước cho thịt:

(Trì tụng rồi thổi lên thịt trước khi ăn. Nó sẽ tịnh hóa thịt và đem lại sự giải thoát cho chúng sinh. Thần chú này chuyển hóa thịt thành cam lồ và tạo ra sự rộng lượng và phước báu quảng đại và nó trở thành nhân cho giác ngộ. Hành giả sẽ không phải nhận nghiệp xấu nặng nề của việc ăn thịt mà hơn thế còn đem lại lợi lạc lớn lao cho chúng sinh bị ăn)

Om Ah Bira Khe Chara Hum (7x)

32. Geshe Lama Konchog thánh danh thần chú:

(Cho sự tích lũy phước báu rộng lớn để hiện thức hóa giác ngộ chỉ trong một đời người)

Om Su Ma Ti Sam Pan Na Sarwa Siddhi Hum Phet (7x)

33.  Thần chú Kyabje Lama Zopa Rinpoche:

(Cho sự tích lũy phước báu rộng lớn để hiện thức hóa giác ngộ chỉ trong một đời người)

Om Ah Guru Vajradhara Muni Shasana Khasanti Tsawa Siddhi Hung Hung (7x)

34. Thần chú His Holiness Dalai Lama:

(Cho sự tích lũy phước báu rộng lớn để hiện thức hóa giác ngộ chỉ trong một đời người)

Om Ah Guru Vajradhara Vagindra Sumati Shasana Dhara Samudra Shri Bhadra Sarva Siddhi Hum Hum (7x)

35. Thần chú Lama Tsongkhapa:

(Cho sự tích lũy phước báu rộng lớn để hiện thức hóa giác ngộ chỉ trong một đời người)

Om Ah Guru Vajradhara Sumati Kirti Siddhi Hum (7x)

36. Thần chú Phật Mitrukpa:

Namo Ratna Trayaya / Om Kamkani Kamkani Rochani Rochani Trotani Trotani Trasani Trasani Pratihana Pratihana Sarva Karma Param Para Ni Me Sarva Sattva Nanca Svaha (7x)

37. Thần chú Bánh Xe Hoàn Thành Nguyện Ước:

Om Padmo Ushnisha Bimale Hum Phat (7x)

38. Thần chú Milarepa:

Om Ah Guru Hasa Vajra Sarva Siddhi Phala Hum (7x)

39. Thần chú Vajradhara (Kim Cang Trì):

Om Ah Guru Vajradhara Hum (7x)

40. Thần chú Thân Khẩu Ý Kim Cang:

Om Ah Hum (7x)

(Nguồn: thichdautu sưu tầm và tổng hợp)

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 23, 2011 in Nghi Quỹ

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: