RSS

CHÚ ĐẠI BI (tiếng Phạn) – Phiên âm Việt ngữ

20 Tháng 3


Chú Đại Bi nguyên bản Phạn ngữ:

Chú Đại Bi được phiên âm sang tiếng La Tinh:

Và đây là bản phiên âm sang tiếng Việt, do thichdautu phiên âm:

Na-ma  Rát-na-tra-dà-da.  Na-mô  À-ri-dà  A-va-lô-ki-tê-sóa-ra-da.

Bô-đi-sát-toa-da.  Ma-hà-sát-toa-da.  Ma-hà  Kà-ru-ni-kà-da.

Ôm.  Sa-rơ-va  Ra-bà-dê.  Sú-đa-na-đà-si-dà.

Na-mô  Sờ-kít-toa  i-mồm  À-ri-dà  A-va-lô-ki-tê-sóa-ra  Rôm-đa-và.

Na-mô  Na-ra-kín-đi.  Hê-ri-ma-hà  Va-đa-soa-mê.  Sa-rơ-va  À-tha-đu  Su-bờ-hùm.  À-chế-dàm.  Sa-rơ-va-sa-ta  Na-mô  Va-sa-toa.

Na-mô  Và-ga-ma.  Va-đu-đu  Ta-đi-da-thà.  Ôm  A-va-lô-ki.  Lô-ká-tê.  Ka-rá-tê.  Ê-hờ-rê.  Ma-hà-bô-đi-sát-toa.  Sa-rơ-va  Sa-rơ-va.  Ma-là  Ma-là.  Mà-hê  Mà-hờ-rê-đa-dàm.  Ku-ru  Ku-ru  Ka-rờ-mâm.  Đu-ru  Đu-ru  Va-chà-da-tê.  Ma-hà  Va-chà-da-tê.  Đa-ra  Đa-ra.  Đì-rí-ni.  Sóa-rà-da.  Chá-la  Chá-la.

Ma-mà-va-ma-ra.  Mục-kờ-tê-lề.  Ê-hê  Ê-hê.  Chín-đa  Chín-đa.  À-sâm  Pra-chà-li.  Va-sá  Va-sâm.  Pra-sa-da.  Hu-ru  Hu-ru  Ma-rà.  Hu-ru  Hu-ru  Hờ-ri.  Sa-ra  Sa-ra.  Si-ri  Si-ri.  Su-ru  Su-ru.  Bồ-đí-da  Bồ-đí-da.  Bô-đà-da  Bô-đà-da.  Mai-tờ-ri-dà.  Na-ra-kín-đi.  Đa-rờ-sí-ni-na.

Pà-da-mà-na.  Soa-ha.  Sích-đà-da.  Soa-ha.  Ma-hà  Sích-đà-da.  Soa-ha.  Sích-đà-dô-gê.  Sóa-rà-da.  Soa-ha.  Na-ra-kín-đi.  Soa-ha.  Mà-ra-na-ra.  Soa-ha.  Sí-ra-sâm-à-mục-khà-da.  Soa-ha.  Sa-rơ-va  Ma-hà  A-sích-đà-da.  Soa-ha.  Chắc-kờ-ra  A-sích-đà-da.  Soa-ha.  Pác-đờ-ma  Kát-sờ-tà-da.  Soa-ha.  Na-ra-kín-đi  Va-ga-rà-da.  Soa-ha.  Ma-và-ri  Sấn-kơ-rà-da.  Soa-ha.

Na-ma  Rát-na-tra-dà-da.

Na-mô  À-ri-dà  A-va-lô-ki-tê-sóa-rà-da.  Soa-ha.

Ôm  Sích-đờ-dán-tù.  Mán-tờ-ra.  Pác-đà-da.  Soa-ha.

About these ads
 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Ba 20, 2011 in Nghi Quỹ

 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: